Projecten

Binnenkort vindt u hier een korte beschrijving van enkele van onze gerealiseerde projecten.
Project Implementatie SAP

 

 

GOM België (onderdeel van Facilicom Services Groep) wenste in navavolging van GOM Nederland SAP te implementeren. SAP werd geïmplementeerd voor HR - OPERATIONS en FINANCE.

 

Mijn taak als project manager bestond het uit o.a. het opstellen planning, het (bege-)leiden van het team (SAP business en ABAP consultants & superusers), het contact met externe partijen waaronder Securex en het rapporteren aan de stuurgroep.

 

 

Project OpenEdge GUI for .NET

 

 

 

Project iFAC

 

 

iFAC is een eenvoudig Enterprise service bus. iFAC staat voor "i"nterface "FAC"ilicom.

 

Dit maatwerk .NET C# product stond in voor diverse vormen van communicatie tussen interne softwaremodules onderling maar ook externe producten waaronder klanten, leveranciers en de Belgische overheid.

 

Data, welke vorm ook (flatfiles, xmlfiles) kon aangeboden of ontvangen worden van of naar webservices, (s)ftp directories, Opendge AppServer, Sql Server.

 

Het pakket is multi-threaded en bestond hierdoor uit onafhankelijk van elkaar draaiende "threads" waar elke thread diverse kanalen kon bevatten die afzonderlijk van elkaar konden worden gestart/gestopt en opgevolgd.